Izdelava digitalne strategije


Digitalna strategija je aktivnost, ki nam z uporabo določenih orodij in tehnik hitro razvijajočega digitalnega marketinga pomaga doseči zastavljene cilje. Od idejne zasnove podjetja, planiranja in izdelave strategije za marketinške aktivnosti na spletu, do želenega uspeha.


Opredelimo lahko marketinške persone (naše potencialne kupce), nakupne procese, definiramo ključne kanale in aktivnosti za doseganje poslovnih ciljev. V glavnem z izdelavno digitalne strategije definiramo vse kar dano podjetje lahko in bi moralo početi na spletu.


Začetek izdelave digitalne strategije


Podjetje mora imeti jasno definirane poslovne cilje, saj so temelj za izdelavo digitalne strategije.

Da bo podjetje uspešno nastopilo na spletu, definiramo prodajni proces in persone, koga bomo nagovarjali, s kakšnimi vsebinami in prek katerih kanalov.


Ob prepoznavanju digitalnih trendov, poslovnih procesov in spletne analitike pregledamo obstoječe kanale, razvijemo specifične rešitve, izberemo najprimernejša orodja in jih usmerimo k vašim ciljem.

Za zastavimo akcijski plan, v katerem združimo vse primerne elemente v uspešno celoto.


Sestavni elementi digitalne strategije


Pri operativnem planu digitalne strategije, določimo jasne prioritete, časovni načrt in pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi vsebin, oglaševanju, vzpostavitvi marketinške avtomatizacije, izdelavi in oblikovanju spletnega mesta ter ostalih aktivnostih, ki jih bomo izvajali znotraj prodajnega procesa.


Z doseganjem le-teh se približamo želenim ciljem, ki so lahko povečanje prepoznavnosti, večji obisk na spletni strani, več kvalificiranih leadov ali povečanje prodaje prek spleta in drugih kanalov.


Meritve uspešnosti spletnega nastopa


Da smo lahko učinkovit pri izvajanju digitalne strategije, določimo ključne kazalce uspešnosti (KPI) za vsako področje digitalnega marketinga. Te nato delimo na performične KPI-je, s katerimi spremljamo kazalnike pomembne za posamezen kanal ali orodje ter poslovne KPI-je, kjer merimo učinek aktivnosti na prodajo ali pridobivanje poslovnih kontaktov.


Za izdelavo digitalne strategije je ključno, da zastavimo način poročanja o vseh marketinških aktivnostih.


Copyright 2020 Digitalstarline.com. Vse pravice pridržane.